Resdagboken
Report
Resvägar av den grönare sorten
Friday 29 November 2019 - Stockholm, Stockholm County, Sweden

Klimatpolitiken har lyft fram många intressanta debatter, inte minst om fossila bränslen och utsläpp. I jämförelse med andra länder har klimatpolitiken fått som mest genomslag i Sverige, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att vi tillhör en av de mest klimatmedvetna

subscribe

Get updates by email

Enter your name and email address, you will receive an email every time any of the following members update their trip.

Close

Log into Facebook

Forgot Password? Register
Close

Register