Resdagboken
Report

Äventyr 2: The ecco house dream

Friday 5 September 2008 - Saturday 6 September 2008

Besökte ett inspirerande ekohus

Share on facebook
Report
Naturhuset
Friday 17 October 2008 - Trollhättan, Västra Götaland County, Sweden

Jag har alltid varit intresserad av ekologiska system och särkskilt sådana som är helt självförsörjande kretslopp typ ”Biosphere 2” i Arizona, dvs konceptet att inte behöva gå över ån för att hämta vatten. Jag vet inte hur jag hamnade på den här websidan som visade bilder på ett

subscribe

Get updates by email

Enter your name and email address, you will receive an email every time any of the following members update their trip.

Close

Log into Facebook

Forgot Password? Register
Close

Register